UŠETRITE ČAS A NAKÚPTE U NÁS VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU

Cement

CEMMAC Horné Srnie

Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti je výroba cementu. Súčasná technická úroveň výrobného zariadenia umožňuje vyrábať cement zodpovedajúci norme STN EN 197-1

cemmac HS

viac na www.cemmac.sk

cement