UŠETRITE ČAS A NAKÚPTE U NÁS VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU

Bramac

Výrobca betónovej strešnej krytiny a strešného príslušenstva.

Rakúska firma Bramac Dachsysteme International vybudovala v roku 1967 svoj prvý závod na výrobu strešných krytín v Pöchlarnu, v dolnom Rakúsku. U mnoho rokov si obhajuje vedúce postavenie medzi rakúskymi výrobcami strešných krytín. Do začiatku 80. rokov sa BRAMAC orientoval výhradne na Rakúsko, a potom bola zahájená úspešná cesta k výmene skúseností a znalostí aji za hranice Rakúska. Dnes má BRAMAC zastúpenie v 21 pobočkách v 10 krajinách. V Ivanke pri Nitre má spoločnosť vybudovanú centrálu a výrobný závod.

bramac

viac na www.bramac.sk